Chrzest Wojtusia

Chrzest Wojtusia, 14.09.2014. Kościół w Woli Rzeczyckiej, spotkanie rodzinne w Kępie Rzeczyckiej.