Makrokosmos, cz. 6

17.10.2011, Stalowa Wola, Poland.

Nikon D90 + macro rings + M42 lenses.