Makrokosmos – Droga Mleczna, Ziemia i Słońce

Część I rozpoczętej na studiach podyplomowych serii prac pt. Makrokosmos :) Droga Mleczna, Ziemia i Słońce :)