„Pijak”

I znowu fotostudia i zajęcia z mgr Różą Wnuk.

Kolega, skądinąd bardzo sympatyczny, okazał się niezrównany w odgrywaniu postaci alkoholika.

24.09.2011, Kazimierz Dolny.